Marta Perlińska – Lektorka angielskiego

Czas Past Simple w języku angielskim - Przewodnik dla początkujących

Czas Past Simple to jeden z podstawowych czasów w języku angielskim, używany do opisywania czynności zakończonych w przeszłości. W tym wpisie wyjaśnimy, jak poprawnie używać czasu Past Simple, kiedy go stosować oraz jakie są jego typowe formy. Dowiesz się również, jak tworzyć zdania w czasie przeszłym prostym i jakie są najczęstsze błędy, które popełniają uczący się angielskiego.

Co to jest Past Simple?

Past Simple to czas przeszły prosty, który służy do opisywania wydarzeń, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. Najczęściej jest używany z określeniami czasowymi takimi jak „yesterday”, „last week”, „two years ago”.

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Tworzenie zdań w czasie Past Simple jest proste:

 • Zdania twierdzące: Podmiot + czasownik (w formie przeszłej) + reszta zdania.
  • Przykład: I walked to the park yesterday.
 • Zdania przeczące: Podmiot + did not (didn’t) + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania.
  • Przykład: She didn’t go to the party last night.
 • Pytania: Did + podmiot + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania?
  • Przykład: Did you see that movie?

Kiedy używać Past Simple?

Czas Past Simple jest używany w następujących sytuacjach:

 1. Opisywanie czynności zakończonych w przeszłości.
 2. Opisywanie nawyków i stanów w przeszłości.
 3. Opisywanie wydarzeń w chronologicznej kolejności.

Najczęstsze błędy w użyciu Past Simple

 • Używanie formy przeszłej zamiast podstawowej po „didn’t”.
 • Zamiana formy przeszłej nieregularnych czasowników.
 • Pomijanie określeń czasowych.

Podsumowanie

Czas Past Simple jest kluczowy w nauce języka angielskiego. Opanowanie jego formy i zastosowania pozwala na swobodne opisywanie przeszłości. Pamiętaj o ćwiczeniu, aby unikać najczęstszych błędów i poprawnie używać tego czasu w codziennej komunikacji.

Czas Past Simple w języku angielskim – Przewodnik dla początkujących