Marta Perlińska – Lektorka angielskiego

Czas Present Perfect w języku angielskim - Kiedy i jak go używać?

Czas Present Perfect to jeden z bardziej zaawansowanych czasów w języku angielskim, który często sprawia trudności uczącym się. W tym wpisie omówimy, czym jest czas Present Perfect, kiedy go używać oraz jak poprawnie tworzyć zdania w tym czasie.

Co to jest Present Perfect?

Present Perfect to czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Używany jest do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wpływ na teraźniejszość. Formę czasu Present Perfect tworzymy używając czasownika „have” (w odpowiedniej formie) oraz past participle (trzecia forma czasownika).

Jak tworzyć zdania w czasie Present Perfect?

 • Zdania twierdzące: Podmiot + have/has + past participle + reszta zdania.
  • Przykład: She has visited Paris.
 • Zdania przeczące: Podmiot + have/has not (haven’t/hasn’t) + past participle + reszta zdania.
  • Przykład: They haven’t finished their homework.
 • Pytania: Have/Has + podmiot + past participle + reszta zdania?
  • Przykład: Have you ever been to London.

Kiedy używać Present Perfect?

Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

 1. Opisywanie doświadczeń życiowych bez podawania dokładnego czasu.
 2. Opisywanie czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz.
 3. Opisywanie niedawnych wydarzeń, które mają wpływ na teraźniejszość.

Najczęstsze błędy w użyciu Present Perfect

 • Używanie Past Simple zamiast Present Perfect.
 • Błędne formy past participle.
 • Używanie „have” zamiast „has” i odwrotnie.

Podsumowanie

Czas Present Perfect jest niezbędny do pełniejszego wyrażania się w języku angielskim. Pamiętaj o ćwiczeniach i praktyce, aby opanować jego formę i zastosowanie w różnych kontekstach.

Czas Present Perfect w języku angielskim – Kiedy i jak go używać?